در حاشیه نشست روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان ، امیر تقی زاده به سمت معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی منصوب و معرفی شد.

به گزارش تبریزمن، در حاشیه نشست روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان ، امیر تقی زاده به سمت معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی منصوب و معرفی شد.

امیر تقی زاده داری مدرک تحصیلی فوق لیسانس جامعه شناسی بوده و  به مدت ۵ سال در سمت مسئوول واحد مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان سابق و بعد از ادغام در سمت مدیر گروه امور فرهنگی و تربیتی اداره کل مشغول فعالیت بوده که با حفظ سمت مدیر حراست اداره کل به این سمت منصوب گردیده است.

وی در ۱۶ طرح تحقیقاتی حوزه جوانان و موسسه تحقیقات اجتماعی همکاری داشته و دارای سه مقاله کشوری در حوزه مختلف اجتماعی و فرهنگی می باشد.

در زمان تصدی مسئولیت مدیر گروهی امور فرهنگی و تربیتی استان دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده و دفتر امور فرهنگی رتبه اول کشور را در بین ادارات کل ورزش و جوانان استان بدست اورده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :