شهروندان کلان شهر تبریز نیز همزمان با مردم سایر مناطق کشور از ساعات اولیه صبح امروز در شعبات اخذ رای حاضر شده و آرای خود را جهت انتخاب نامزدهای اصلح برای راهیابی به شورای شهر تبریز به صندوق انداختند.

تبریزمن، سرویس سیاسی؛ رویدادهای انتخابات در کشورمان همانند نمادی است که وجود دموکراسی را به گوش جهانیان رسانده و ثابت می کند که مردم ما، خود برای تعیین سرنوشت کشورشان تصمیم می گیرند.

امروز همه هموطنان برای جواب دندان شکن به صحنه انتخابات آمدند، از نوجوانان رآی اولی گرفته تا پیرمرد ۸۴ ساله که در مساجدی همچون آیت الله انگجی، طوبی، شعبان و غیره برای تعیین ۱۳ عضو پارلمان محلی و نیز انتخاب شخص رییس جمهور قدم به میدان گذاشته و در پروسه آبادانی آینده کشور و تبریز سهیم شدند.

مشاهدات خبرنگار تبریزمن حاکی از آن است که رفته رفته بر تعداد مراجعه کنندگان به شعب اخذ رای افزوده می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :