معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگى و صنایع دستى و گردشگرى کشور، تاکید کرد که انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانى فرش رسالت سنگینى براى دست اندرکاران این هنرصنعت تعریف مى کند.

به گزارش تبریزمن، مسعود سلطانى فر با تبریک این انتخاب به مسوولین کشورى و محلى و مردم تبریز، بویژه بافندگان فرش گفت: انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانى فرش، موفقیت بزرگى است که نصیب ما شده و ما باید آن را قدر بدانیم.

وی افزود: در عین حال این امر رسالت سنگینى براى همگان است و هنرمندان خلاق این رشته باید بدانند که هرگونه غفلت در این زمینه، موجب از دست دادن این عنوان خواهدبود.

معاون رییس جمهور در ادامه به نحوه انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانى فرش اشاره و تاکید کرد: در تمام دنیا فقط ١١شهر هستند که عنوان شهر جهانى در یکى از رشته های صنایع دستى را به خود اختصاص داده اند و تبریز هم یکی از این شهر هاست و این امر با پیگیری هاى مستمر مسوولین شهرى، استانى و کشورى میسر شده است؛ چرا که تبریز مرکز و پایتخت فرش جهان است و دلیلی نداشت که این فرصت به سال های بعد موکول شود.

رییس سازمان میراث فرهنگى و صنایع دستى و گردشگرى کشور، از مسوولین و دست اندرکاران خواست که روى داد امروز را به عنوان یک واقعه تاریخى درج کرده و هر سال آن را گرامى بدارند و کارهاى پژوهشی و آموزشى گسترده اى را نیز در زمینه ارتقای هنرصنعت فرش انجام دهند.

سلطانى فر در ادامه به سابقه تبریز در صنعت فرش جهان اشاره کرد و خاطرنشان نمود: به کمک این سابقه، ایران و فرش ایران همیشه حرف اول را زده است و مى توانیم به واسطه هنرمندان این شهر که آثار بى نظیرى خلق مى کنند، یکه تاز عرصه تولید و صادرات فرش باشیم و حتى تبریز تبدیل به قطب گردشگرى و محل حضور تاجران و متخصصان این حوزه باشد.

معاون رییس جمهور به رسالت دست اندرکاران فرش پرداخت و تاکید کرد: از این به بعد و بر اساس این رسالت، تمامى دست اندرکاران فرش، باید تلاش کنند تا فرهنگ و هنر صنعت فرش را به جهان انتقال دهند.

سلطانى فر تصریح کرد: فرش تبریز به عنوان یک برند در دنیا شناخته مى شود و هر چه قدرهم که از نقشه و طرح آن کپى بردارى شود، باز هم فرش تبریز حرف اول را مى زند.

وی به موقعیت هاى پیش روى کشور در زمینه های اقتصادى پرداخت و اضافه کرد: باید از فرصت هاى پیش رو نهایت استفاده را ببریم و در تعاملى که در چهارچوب مقررات با کشورهاى مختلف خواهیم داشت، به رونق اقتصاد کشور کمک کنیم.

معاون رییس جمهور،  دستاوردهاى هنرصنعت فرش را برشمرد و خاطرنشان کرد: پرداخت به تولید، صادرات و کلیه فعالیت هاى مرتبط با فرش مى تواند موجب ارتقای ارزش هاى دینى و انتقال و تسرى فرهنگ ما به جهان شود؛ همچنین این فعالیت ها در حوزه أصول و مبانى اقتصاد مقاومتى قرار مى گیرد و پیشرفت و آبادانى استان را نیز سبب مى شود.

سلطانى فر در پایان از تکمیل و افتتاح فرش موزه تبریز تا هفته دولت سال آینده خبر داد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :