از نخستین ساعات انتشار خبر انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گرشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ توسط سازمان همکاری اسلامی( OIC ) که در خروجی سایت رسمی این سازمان قرار گرفت، خبرگزاریها و نشریات داخلی و بین المللی، به ویژه مطبوعات و سایت های معتبر کشورهای اسلامی به استقبال این خبررفته و آنرا به طور وسیع پوشش دادند.

در سوم دی ماه ۱۳۹۴، خبرگزاری OIC با اشاره به جزئیات اجلاس وزیران گردشگری بیش از ۵۰ کشور عضو این سازمان، از قونیه، مدینه و تبریز به عنوان پایتخت های گردشگری اسلامی به ترتیب در سال های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ یاد کرد.

به دنبال خبر فوق که حاصل تلاشهای چند سال اخیر شهرداری تبریز، در راستای معرفی تبریز و زیبائیها و جاذبه های آن می باشد، خبرگزاری‌ها و نشریات معتبر داخلی و خارجی آن‌را با تیتر هایی همچون تبریز، پایتخت گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸، تبریز ، شهر گردشگری OICدر سال ۲۰۱۸، و تبریز شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ در قسمت خبرهای روز خود قرار دادند.

خبرگزاری های universe reportage ، online news planet ، morning news headlines ، news nation times ، xpress news wire ، online get news ، search news online ، news time 365 ، جملگی تیتر تبریز شهر گردشگری اسلامی در سال ۲۰۱۸ و تبریز، پایتخت گردشگری اسلامی ۲۰۱۸ را برای خبر مذکور انتخاب نمودند.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :