طی مراسمی که در دانشکده هنر اسلامی و به منظور داوری طرح های جداره سازی خیابان تربیت  برگزار گردید ،طرح های ارسالی به مسابقه ،توسط هیات داوران مسابقه،  داوری و چهار اثر برتر معرفی شدند.

به گزارش تبریزمن، در این مسابقه که با داوری  هیات داوران مسابقه شامل خانم دکتر گیتی اعتماد (شهرساز) مهندس اکبر تقی زاده(معمار) دکتر مرتضی پیر غلامی (طراحی شهری)مهندس ابراهیم ایمانی(طراح صنعتی) و استاد زینتی (گرافیست) برگزار شد طرح های ارائه شده بررسی و توسط تک تک اعضای داوری رتبه بندی شدند و در نهایت چهار طرح که با اکثریت موافق  آرا تائید شده بودند مورد نقد و بررسی قرار گرفته و باتفاق آرا  چهار اثر برتر انتخاب و جهت اجرا به معاونت اجرایی سازمان  معرفی شدند

شایان ذکر است ، این مسابقه با همکاری سازمان زیبا سازی و شهرداری تبریز و دانشکده معماری دانشگاه هنر برگزار می شود که فراخوان آن، در خرداد ماه  سالجاری  منتشر شده بود که از بین طرح های ارائه شده ،ده طرح برتر به بخش داوری راه یافته بودند که در جلسه داوری طرح برگزیده  برای جداره سازی خیابان تربیت با اکثریت آرا  انتخاب شد.

در زیر به نمایش طرح های برتر میپردازیم

طرح اول برگزیده :

اول-۱

اول-۲

اول-۳

IMG_5072

اول

طرح دوم برگزیده:

دوم

دوم-۲

طرح سوم برگزیده :

سوم-۲

سوم

سوم -۳

طرح چهارم برگزیده :

    چهارم۲چهارم-۳چهارم -۴چهارم


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :