طی حکمی از طرف مهندس محمد صادق پورمهدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، مهندس مسعود حسن نژاد به عنوان ” رئیس کارگروه اجرایی جامعه ایمن و مروج سلامت دبیرخانه اجرایی در شهر تبریز ” منصوب گردید.

به گزارش تبریزمن،  طی حکمی از طرف مهندس محمد صادق پورمهدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و ریاست محترم شورای راهبردی جامعه ایمن و مروج سلامت استان آذربایجان شرقی، مهندس مسعود حسن نژاد به عنوان ” رئیس کارگروه اجرایی جامعه ایمن و مروج سلامت دبیرخانه اجرایی در شهر تبریز ” منصوب گردید.

در این حکم آمده است؛
بنا به پیشنهاد شهردار محترم تبریز در راستای اجرای پروژه جامعه ایمن و مروج سلامت شهر تبریز جنابعالی به عنوان ” رئیس کارگروه اجرایی جامعه ایمن و مروج سلامت دبیرخانه اجرایی در شهر تبریز ” منصوب می شوید.

امید است در راستای سیاست های کلی سلامت و نیز توانمند سازی، مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد،خانواده و جامعه با هماهنگی و همکاری کمیته های مرتبط در تامین حفظ و ارتقای سلامت موفق و پیروز باشید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :