به گزارش تبریزمن، سعید حاجی زاده، سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز تاکید کرد: انتقادها علیه برنامه مشارکتی «شهریمیز» که هر روز از شبکه سهند تهیه و پخش می شود، نباید صداوسیما را زیر سوال ببرد

حاجیزاده طی جلسه امروز شورا و در صحن این نهاد در تذکری آییننامهای گفت: هرچند انتقادهایی به محتوای برنامه شهریمیز وارد است، اما نباید این انتقادها بهانهای برای زیر سوال بردن عملکرد شبکه استانی سهند باشد.

وی با بیان اینکه دوستان منتقد باید تفاوت برنامه‌های عادی و مشارکتی صداوسیما را تمییز و در بیان نقدهای خود لحاظ کنند، افزود: شبکه سهند همچون شبکه‌های استانی دیگر از جمله شبکه تهران که با تهیه و پخش برنامه «در شهر» مشکلات مربوط به حوزه مدیریت شهری را بررسی و عملکرد شهرداری را نقد می کند، در قالب بخش‌های مختلف خبری یا برنامه «حرکت» به این بخش از رسالت خود که آگاه‌سازی و بیان مشکلات شهروندان است، عمل می‌کند اما وقتی پای برنامه مشارکتی به میان می‌آید رویکرد و هدف، ارائه گزارش و بیان عملکرد است.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز اضافه کرد: در این وانفسا طرح مسایلی همچون اینکه صداوسیمای مرکز استان با پخش برنامه «شهریمیز» آنتن فروشی می‌کند، دیدگاه‌هایی غیرکارشناسی است، چراکه برنامه های مشارکتی با درخواست خود دستگاههای اجرایی تهیه و پخش می شود و نمی توان انتظار داشت در برنامه رادیویی و یا تلویزیونی که دستگاهی برای تولید و پخش آن، مبالغی هزینه می کند محتوای نقادانه ای بر علیه خود آن دستگاه تهیه و پخش کرد.

وی همچنین در واکنش به اظهارنظرهایی که «برنامه شهریمیز را تمجیدنامه می‌خوانند» گفت: در برنامه‌های مشارکتی، بحث سیاست‌گذاری، بیان فنی و محتوایی و بستن کنداکتور برنامه عمدتاً بر عهده طرف مشارکت کننده است و از اینرو ایرادهای احتمالی غالب، متوجه دستگاه مربوطه و نه صداوسیما است.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز افزود: درست نیست که احیانا به خاطر اختلاف نظرهای شخصی، نظرات غیرکارشناسی درباره برنامه شهریمیز و در مجموع درباره رسانه ملی مطرح شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :