دکتر پزشکیان با انتقاد از ارایه اصلاحیه لایحه برنامه ششم با امضای نوبخت معاون رئیس جمهور به مجلس گفت: آنچه دولت تحت عنوان ویرایش لایحه برنامه ششم به مجلس فرستاده با امضای آقای نوبخت بوده حال اینکه باید رئیس جمهور آن را امضا می کرد.

به گزارش تبریزمن، مسعود پزشکیان  اظهار کرد: دولت لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح و یا ویرایش برنامه ششم با امضای آقای نوبخت به مجلس فرستاده است که امروز نیز نمایندگان تذکراتی را در مورد آن مطرح کردند که ما آن را وارد می‌دانیم چون قانون برنامه باید با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شود و معاون رئیس جمهور نمی‌تواند آن را امضا کند.

وی با بیان اینکه این موضوع در جلسه امروز هیأت رئیسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد گفت: ما آنچه که به عنوان ویرایش و یا اصلاح برنامه ششم به مجلس فرستاده شده را به عنوان لایحه دولت نمی دانیم چون امضای آقای نوبخت پای آن است از این رو این لایحه از نظر شکلی دارای اشکالاتی است.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه لایحه برنامه ششم با امضای رئیس جمهور نیز در قالب احکام کلی به مجلس ارائه شده بود گفت: انتظار ما این است که دولت به مجلس لایحه برنامه و نه یک سری احکام را ارائه دهد و بعد بخواهد مجلس مجوزهای لازم را نیز صادر کند. ما باید بدانیم که محتویات برنامه چیست و سپس آن را به تصویب برسانیم و نه اینکه احکام کلی صادر شود و انتظار داشته باشند مجلس آن را تصویب کند.

پزشکیان در عین حال گفت: منظور ما از جزئیات برنامه این نیست که دولت به صورت ریز و با جزئیات کاری بگوید که میخواهد چه اهدافی را در طول برنامه ششم و پنج سال آینده دنبال کند بلکه دولت باید سیاست کلی و اهدافی که قرار است  در این مدت به آن برسد را مشخص کرده و مجلس نیز بر اساس آن مجوزهای لازم را بدهد. تصورم این است که در اصلاحیه برنامه ششم نیز همان روال قبل دنبال شده و تغییری نکرده است.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه طبق قانون و توصیه رهبری و روال گذشته و چارچوب های علمی و عقلی مجلس باید بر اساس آگاهی مجوزهای لازم را اهدا کند گفت: وقتی ما نمی‌دانیم دولت می‌خواهد در قالب برنامه توسعه چه کاری انجام دهد نمی توانیم مجوزهای لازم را نیز بدهیم چون دادن مجوز به معنای نظارت بر آن کار است که باید این موارد به روشنی مشخص شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :