به گزارش تبریزمن، سازمان انتقال خون که سال ۱۳۵۳ تشکیل شد، امروزه نفس های نوینی را تجربه می کند که فرهنگ اهدای خون میان مردم را بیش از پیش نهادینه می سازد.از جمله در دو سال اخیر نه تنها فرهنگ اهدای خون بلکه سازمان انتقال خون جانی دوباره یافته و برنامه های تخصصی و پیش برنده ای را همگانی ساخته است که بازخوانی آن ضروری به نظر می رسد.

افزایش شاخص اهدای خون به ۲۷ در هزار نفر جمعیت

طبق اساسنامه جامع و مصوب سازمان انتقال خون ایران، این سازمان تنها متولی تامین خون و فرآورده های خون سالم و کافی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور است، سازمان انتقال خون در این راستا به افزایش کمی و کیفی خون و فرآورده های آن پرداخته است که مقادیر شاخص های آن بیانگر نیل به تحقق این هدف هستند.

این شاخص با میزان اهدای خون در هزار نفر جمعیت محاسبه می شود ، این شاخص در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۶٫۰۲ اهدای خون به ازای هر هزار نفر جمعیت رسید و در سال ۱۳۹۳ به میزان ۲۶٫۶۰ رسید و گرچه رشد کمی را نشان می دهد ولی رسیدن به هدف ۲۷ در هزار نفر جمعیت معادل ۴/۰ کمتر از هدف پیش بینی شده است و از دلایل عدم رسیدن به این هدف ، کمبود منابع انسانی و کاهش بودجه ادارات کل انتقال خون کشور است .

برنامه های بلندمدت برای دستیابی به اهدای ۱۰۰درصدی داوطلبانه

سازمان انتقال خون ایران برنامه های بلندمدتی برای دستیابی به اهدای ۱۰۰درصدی داوطلبانه بدون چشم داشت مالی را به اجرا در آورده است و از سال ۱۳۸۶ تاکنون با حذف اهدای جایگزین و فامیلی، موفق به تحقق این مهم شده است.

سیاست سازمان انتقال خون بر این است که در راستای تامین خون موردنیاز کشور، نسبت افزایش اهدای خون سالم در جامعه تلاش کند و طیفی از اهداکنندگان سالم و مورداطمینان را به صورت مستمر در اختیار داشته باشد، این شاخص از سال ۱۳۸۷ تاکنون بیش از۴۰ درصد بود و در سال ۱۳۹۳ به میزان ۵۱/۵۴ درصد رسیدکه نسبت به سال قبل ۵۹/۰درصد رشد داشته است .

پایش مداوم آلودگی های ویروسی بر روی ۱۰۰درصد خون های اهدایی

پایش مداوم آلودگی های ویروسی بر روی ۱۰۰درصد خون های اهدایی، از اقدامات برجسته سازمان انتقال خون است.

بررسی آمار مربوط به این پایش نشان می دهد میزان آلودگی های ویروسی قابل انتقال توسط خون و فرآورده های آن در سال های اخیر دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است.

شیوع هپاتیت B(بی) در اهداکنندگان نشان دهنده یک کاهش مشهود از ۱٫۷۹درصدی در سال ۱۳۷۸ به ۰٫۱۳۳درصدی در سال ۱۳۹۳ است که در مقایسه با شیوع هپاتیتB (بی) در میان جمعیت عمومی، دستاورد مهمی تلقی می شود.

شیوع کلی هپاتیت C از ۰٫۱۸درصد در سال ۱۳۸۲ به ۰٫۰۴۳درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است، شیوع هپاتیت C (سی)در جمعیت عمومیتا یک درصد تخمین زده می شود.

شیوع HIV (اچ ای وی )در اهداکنندگان در بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳ به تدریج ۰٫۰۰۷درصد به ۰٫۰۰۳درصد کاهش یافت است، در حالی که شیوع HIV(اچ آی وی) در جمعیت عمومی رو به افزایش بود (طبق برآورد ها ۰٫۱درصد تا ۰٫۲درصد).

با هدف کاهش خطر انتقال بیماری از اهداکننده به دریافت کننده، تمامی اهداکنندگان به دقت مصاحبه شده و تاریخچه پزشکی آنها قبل از اهدا مورد بررسی قرار می گیرد که حدود۲۰درصد از اهداکنندگان در این مرحله از اهدای خون معاف می شوند و متناسب با علت معافیت برای اهداکنندگان توضیح داده می شود تا در زمان معافیت از مراجعه به مراکز دیگر خودداری کنند.

سلامت خون و فرآورده های خون (هپاتیت B (بی)، HIV (اچ آی وی)،هپاتیت C(سی) )

تلاش برای کاهش میزان شیوع HIV (اچ آی وی) , HBV (اچ بی وی) و HCV(اچ سی وی)در اهداکنندگان همراه با ارتقا در انتخاب اهداکننده و سلامت فرآورده ها است ،هر چند طبق آمار کشورهای منطقه، میزان شیوع این عوامل در اهداکنندگان ایران در حد بسیار مطلوب است ولی این سازمان همچنان در برنامه خود کاهش آنها را مدنظر قرار داده و با کاهش چشمگیر سال های اخیر، میزان کاهش با شیوع فعلی بسیار تدریجی خواهد بود،در مقایسه با جامعه شیوع این عفونت ها در اهداکنندگان ۱۰-۸ برابر کمتر بوده و این نشانه موفقیت سازمان در ارتقا سلامت خون است.

پذیره نویسی سلول های بنیادی ، ذخیره واحدهای خون بندناف

برای خدمت رسانی به بیمارانی که نیاز به پیوند سلول های بنیادی دارند طراحی شده است، هزینه جمع آوری هر واحد و آزمایشات مرتبط با آن بسیار زیاد است و در واقع افزایش آمار آنها کاملا تحت تاثیر بودجه است.

اهدای خون

تعداد واحد اهدایی خون نسبت به ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور است که برمبنای نیاز کشور به خون و فرآورده های این اندکس تعیین می شود، انعکاسی از فعالیت مراکز انتقال در جذب اهداکنندگان است که خود تابعی از تامین بودجه برای این فعالیت است، این شاخص در ایران نسبت به کشورهای منطقه برتر است.

 آمار مراجعین، معافیت و اهدای خون در ادارات کل انتقال خون کشور از ۹۲/۵/۱ تا ۹۴/۴/۳۱

در این مدت ۵میلیون ۷۱هزارو ۵۷۹نفر به مراکز انتقال خون برای اهدای خون خود مراجعه کردند که از این تعداد ۹۸۱هزارو ۶۰۷نفر از اهدای خون معاف شدند ودر مجموع ۴میلیون و ۸۹هزارو ۹۷۲نفر خون اهدا کردند .

ازتعداد کل اهدا کننده ها دراین مدت ۲میلیون ۱۰۹هزارو ۷۲۱نفر اهدا کننده مستمر بودند که ۵۸/۵۱ درصد اهدا کننده ها را به خود اختصاص دادند .

از بین اهدا کننده ها دراین مدت یک میلیون ۱۰۸هزارو ۷۲۶نفر اهدا کننده با سابقه ،۸۷۵هزارو ۲۶۸نفر نیز اهدا کننده بار اول و ۱۷۹هزارو ۳۳۹نفر نیزبانوان خون خود را اهدا کردن که ۳۸/۴درصد از آمار اهدا کنندگان دراین مدت را به خود اختصاص دادند .

 استقرار سیستم هموویژلانس

برای ارتقا سیستم مصرف و بهره برداری (در درجه اول) و سپس تولید از خون و فرآورده های خون مراقبت از تزریق و گزارش عوارض بسیار مهم است،استقرار این سیستم نیاز به تلاش بسیار همراه با پیگیری مداوم را می طلبد.

ارسال پلاسما برای پالایش قراردادی

تهیه و تولید داروهای مشتق از پلاسمای ایرانی در جهت ارتقا سلامت این داروها بسیار اهمیت دارد و در کاهش هزینه های تامین این داروها برای بیماران نیز نقش مهمی دارد، حدود ۱۷۰هزار لیتر جمع آوری شده، که فقط دراین میان میزان ارسال فقط ثبت شده است.

اقتصاد انتقال خون

باوجود رایگان به دست آوردن خون از طریق اهدا کنندگان چرخه آماده سازی و تهیه فرآورده های آن تعرفه گذاری می شود و برای در نظر گرفتن محدودیت های این عنصر حیاتی انتظار می رود پس از تعرفه گذاری و اقتصاد ی کردن چرخه اقتصاد انتقال خون ،جلوی مصرف بی رویه این بافت حیاتی و زنده در مراکز درمانی گرفته شود .

این حرکت علمی در راستای یکسان سازی نظام سلامت کشور که به سمت اقتصادی شدن حرکت کرده است در سازمان انتقال خون صورت پذیرفته و برای اولین بار در کشور در مجلس شورای اسلامی ، توسط وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی و حمایت صد در صدی رییس جمهوری بر اساس راهکارهای قانونی و مصوبات حمایت شده است .

برای جلوگیری از تحمیل فشارهای مالی به مردم این کار بدون پرداخت فرانشیز و با حمایت بیمه ها انجام خواهد شد ،تحولی است که در زنجیره مراقبت از خون در طرح (همو ویژلانس)،مدیرت مصرف خون و طرح مراقبت از اهدا کننده خون (دنو ویژلانس ) گره خورده است.

**مدیریت خون بیمار

مدیریت خون بیمار به عنوان بخشی از بسته تحول سلامت دستاورد بزرگی در دنیا به حساب می آید.

در مدیریت مصرف خون بیمار ،خون خود بیمار باید قبل و حین عمل مدیریت شود و درمان کم خونی بیمار قبل از عمل و قطع داروهای رقیق کننده خون مدتی قبل از عمل می تواند نیاز به خون را در حین جراحی و پس از آن کاهش دهد.

داروهای منقبض کننده عروق که باعث کاهش حجم خونریزی بیمار می شود، یکی دیگر از راههای کنترل خونریزی است.

با آموزش ها جامعه پزشکی، همکاری بیمارستان ها و به خصوص با ساماندهی نرم افزار مرتبط با فناوری اطلاعات که از رگ دهنده تا رگ گیرنده را مدیریت می کند و با مدیریت مصرف خون با همکاری مراکز درمانی ،مصرف خون و چرخه انتقال خون در کشور ساماندهی خواهد شد.

چرخه انتقال خون بیمارستانی

در برنامه تحول انتقال خون ، چرخه مصرف انتقال خون با تدوین دستورالعمل های ملی مصرف خون ،بخش دوم چرخه انتقال خون که در بیمارستان ها می گذرد و مصرف خون و موارد آن را شامل می شود، تحت نظارت طرح مدیریت مصرف خون قرار خواهد گرفت.

انتقال خون محافظ کارانه و تزریق خون مبتنی بر شواهد در این رویکرد جدید مورد توجه قرار می گیرد، در این چرخه اجازه مصرف غیر منطقی خون و فرآورده های آن داده نمی شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :