مدیرمنطقه ۸ انتقال گاز کشور گفت: بیش از ۲۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی سال گذشته از طریق تاسیسات و خطوط لوله این منطقه منتقل شده است.

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، یداله بایبوردی گفت: این میزان گاز انتقالی جهت مصارف خانگی، نیروگاه ها، صنایع و صادرات در سال گذشته، افزایش نزدیک به ۹ درصدی نسبت به سال ۹۴ را نشان می دهد.

وی افزود: از مجموع گاز انتقالی در سال گذشته، افزون بر ۱۸ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت های گاز استانی تحویل و افزون بر ۹ میلیارد مترمکعب به پایانه های مرزی منتقل شده است.

مدیرمنطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات خاص سال گذشته از جمله برودت بی سابقه هوای زمستان و قطع گاز ترکمنستان، هیچ گونه قطعی گاز در سال ۹۵ اتفاق نیفتاد و با مدیریت موثر دیسپچینگ ملی گاز و شرکت انتقال گاز توانستیم اهداف سازمانی شرکت را به نحو خوبی انجام و کارنامه موفقی از تجارب همکاران کسب کنیم.

وی در ادامه اظهارکرد: امسال نیز بر آن هستیم با برنامه ریزی دقیق و رفع نواقص سال گذشته، همچنین تعمیرات به موقع تاسیسات و نگهداری خطوط لوله به تعهدات خود در انجام رسالت سازمانی که همانا انتقال پایدار گاز طبیعی به مبادی مصرف است عمل کنیم.

رسالت منطقه ۸ گاز کشور دریافت گاز طبیعی از مناطق ۳، ۷ و ۹ و منابع خارجی (جمهوری آذربایجان) و انتقال ایمن و پایدار به مبادی مصارف داخلی کشور و پایانه های صادراتی (کشورهای ترکیه، جمهوری خود مختار نخجوان و جمهوری ارمنستان) و همچنین بهره برداری و نگهداری خطوط لوله است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :