به گزارش تبریزمن، محمد عزتی در نخستین جلسه شهردار تبریز با معاونان، شهرداران مناطق و سایر مدیران شهرداری در سال جدید، اظهار داشت: طرح جدید، در واقع سومین‌ طرح جامع تاریخ شهر تبریز است که پس از تدوین، سمت‌و‌سوی توسعه ۲۰ ساله شهر تبریز را ترسیم خواهد کرد.

وی افزود: هر چند متولی تدوین این طرح، وزارت راه و شهرسازی است اما شهرداری به عنوان عامل تاثیرگذار در هدایت و سیاستگذاری شهر، در این امر دخالت دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در ادامه با اشاره به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی گفت: در یک سال اخیر، تعداد پروانه‌های ساختمانی ۴۰ درصد کاهش داشته است که این امر، نشان‌دهنده هدفگذاری شهرداری تبریز بر روی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است.

عزتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: مسیرها، فضاهای سبز و پارکینگ‌های اجرا نشده در طرح تفصیلی مصوب شهر تبریز، به صورت مجلد برای تنظیم بودجه و تصمیم گیری‌های آتی در شهرداری تهیه و تنظیم شده و اجرای آن‌ها الزامی است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :