تبریزمن، سربازان ارتش در کشورهای مختلف برای آماده شدن جهت شرکت در رژه ها و مراسم های رسمی مختلف باید نظارت های سختگیرانه ای را از سر بگذرانند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :