ممکن است قوانین جدیدی در سیستم امتیازدهی والیبال ایجاد شود

براساس گزارش سایت‌های بین‌المللی مسابقات انتخابی المپیک در منطقه نورسکا می‌تواند نکات جدیدی را وارد دنیای والیبال کند. بر اساس گزارش‌ها احتمال دارد سیستم جدید امتیازدهی در والیبال ایجاد شود.
نحوه امتیازدهی در مسابقات منطقه به شرح زیر است:
نتیجه ۳ بر صفر؛ تیم برنده ۵ امتیاز و تیم بازنده صفر امتیاز
نتیجه ۳ بر یک؛ تیم برنده ۴ امتیاز و تیم بازنده یک امتیاز
نتیجه ۳ بر ۲؛ تیم برنده ۳ امتیاز و تیم بازنده ۲ امتیاز
در حال حاضر این قوانین فقط در مسابقات نورسکا اجرا خواهد شد و باید دید که سایر کنفدراسیون‌ها هم این سیستم را می‌پذیرند یا خیر.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :