رییس کمیسیون تحقیق، نظارت  و بازرسی شورای شهر تبریز از اهتمام ویژه سازمان پارکها و فضای سبز تبریز جهت بازنگری در توسعه های بی مورد فضای سبز بدون توجه به موضوع تامین آب در سطح شهر قدردانی کرد.

به گزارش تبریزمن، فریدون بابایی اقدم با بیان این مطلب افزود: در گذشتهتوسعه های بی مورد فضای سبز بدون توجه به موضوع تامین آب در سطح شهر را شاهد بودیم که خوشبختانه امروز تمامی آن هزینه ها هدفمند انجام می شود و هزینه هایی که در زمینه توسعه فضای سبز تبریز داشتیم، با تغییر نگرش هایی بازنگری شده است.

بابایی اقدم با تاکید بر اینکه همزمان با تغییر مدیریت؛ استراتژی های سازمان پارکها  نیز تغییر یافته است، اظهار می کرد: در گذشته ما سیستم خرید و نگهداری نهاده نداشتیم و همچنین اشکالات عمده در دفترچه های پیمان فضای سبز شاهد بودیم و در زمینه حق و حقوق کارگران مشکلاتی وجود داشت که این موارد در سال جاری بازنگری شد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هماهنگی بین سازمان پارکها و مناطق شهرداری نیز اشاره کرده و گفت : عمده مشکلات موجود در زمینه فضای سبز تبریز تداخل وظایف سازمان پارکها و مناطق با یکدیگر بود به گونه ای که سازمان پارکها آنچنان امکاناتی نداشت که در سطح مناطق ایفای نقش داشته باشد ولی طی یک سال گذشته موضوع اختیارات سازمان در در این حوزه پبشرفت چشمگیری داشته و وحدت رویه ایجاد شده است .

این عضو شورای شهر تبریز همچنین با اشاره به گلکاری های اخیر ایجاد شده در تبریز، اظهار داشت: طبق نظر مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز طی سال ۹۴ بیشتر سطح گلکاری های موقت و ناپایدار از بین رفته و سعی می شود با گلکاری های ماندگار جایگزین شود .

وی همچنین از برنامه ریزی خاص شورای شهر جهت ایجاد پارک و فضای سبز طی سال ۹۴ خبر داده و خاطرنشان کرد : در طرح تفصیلی تبریز و لکه گذاری هایی که به عنوان پارک ایجاد کرده ایم متاسفانه در مناطق پر جمعیت شهری به دلیل نبود زمین و فضای لازم نتوانستیم پارک تعبیه کنیم که این اشکال به خود ما در شورای شهر مربوط می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :