به گزارش تبریزمن، جایزه اندرانیک تیموریان بازیکن فصل گذشته تراکتورسازان به شهدای تبریز اهدا شد که این کار در برنامه موج فوتبال از سوی عباسی مدیر عامل تراکتورسازان به آقای کشفیا رئیس تربیت بدنی بنیاد شهید اهدا شد تا در موزه شهدا قرار بگیرد.

کشفیا به عنوان نماینده ای از جامعه جانبازان و ایثارگران گفت: خیلی خوشحالم که در جامعه ای قرار داری که به شهدا و جانبازان ارزش قائل میشوند.وی از احترامی که اندو تیموریان به شهدای آذربایجان قائل بود تشکر کرد و از باشگاه های تراکتور و گسترش فولاد بخاطر حرکت های فرهنگی تشکر نمود.

Screenshot 2015-08-10 01.32.25 Screenshot 2015-08-10 01.33.27 Screenshot 2015-08-10 01.33.55 Screenshot 2015-08-10 01.34.37


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :