اهدای عضو مرد ۵۸ ساله تبریزی موجب بازگشت به زندگی پنج نفر بیمار نیازمند شد .

عضای بدن مرد ۵۸ ساله تبریزی روز شنبه پس از رضایت خانواده اش به بیماران حایز شرایط اهدا شد .
‘ رسول حسین زاده افخمی’ دو روز گذشته به علت سکته مغزی، در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز بستری شد اما به علت مرگ مغزی در روز گذشته و تائید تیم پزشکی کلیه های این مرد به ۲ مرد ۵۸ و ۴۸ ساله در تبریز پیوند زده شد .
همچنین کبد مرحوم به بیمارستان نمازی شیراز و پانکراس و قلب وی به تهران انتقال یافت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :