به گزارش تبریزمن، مدیریت یکی از باشگاه های لیگ برتری تبریز در اقدامی ناشایست و دور از حرفه ای گری بعد از انتشار خبری در سایت ورزش سه در مورد بررسی سایت های رسمی باشگاه های فوتبالی کشور، مسئول انفورماتیک و مدیر سایت اطلاع رسانی خود را اخراج کردند.

طبق شنیده ها بعد از اینکه ازسوی مدیریت باشگاه نسبت به اخراج مسئول سایت اقدام میشود، درحالیکه فرد نامبرده در حال ترک باشگاه بود از سوی حراست باشگاه در درب خروجی با ممانعت حراست مواجه شده و به زور به اتاق خود بازگردانده میشود.طبق آخرین اخبار شنیده شده به مسئول سایت باشگاه اعلام شده تا زمانیکه تمامی اطلاعات فنی را تحویل ندهد اجازه خروج از باشگاه را نخواهند داد.

گفته میشود بعد از رفتار ناشایست با مسئول سایت از سوی حراست باشگاه، نامبرده در اتاق خود بصورت بسیاری بدی درحالت حبس قرار گرفته تا مجبور به تحویل اطلاعات فنی شود.این درحالیست که طبق روال قانونی بعد از اخراج کارمند وی در روزهای بعدی به محل کار خود مراجعه نموده و بعد از تسویه حساب نسبت به تحویل اطلاعات فنی و سایت اقدام مینماید.

گفته میشود باشگاه فوق ماه هاست که نسبت به پرداخت حقوق کارکنان خود کوتاهی نموده و مسئول سایت باشگاه هم چندین ماه از حقوق خود را از باشگاه طلب کار است.

این گزارش می افزاید، سایت اطلاع رسانی باشگاه فوق سالهاست که جزو بهترین وب سایت های رسمی اطلاع رسانی باشگاه های لیگ برتری می باشد و همیشه از سوی رسانه های مختلف مورد نکوهش قرار گرفته و به عنوان یکی از بهترین وب سایت های باشگاهی کشور معرفی شده است ولی در یک سال اخیر بخاطر حواشی داخلی باشگاه فوق و عدم همکاری روابط عمومی با بخش فناوری اطلاعات وب سایت این باشگاه از بعد خبری به صورت نیمه تعطیل درامده است.

امید است مدیران باشگاه فوق با رفتاری حرفه ای و دور از هرگونه بی احترامی با کادر خود برخوردن مایند و جوانان خوش آتیه این شهر را فدای دعواهای مدیریتی داخلی خود ننمایند، بهتر است دوستانمان در باشگاه فوق افتخاراتی را که بخش فناوری اطالعات این باشگاه در سالهای گذشته بدست آورده فراموش ننمایند و یکی از بهترین مدیران وب سایت های اطلاع رسانی باشگاهی کشور را قربانی حضور برخی دوستان اخراجی رسانه ای در باشگاه ننمایند.

تبریزمن به عنوان رسانه ای مستقل پیگیر وضعیت مسئول سایت باشگاه لیگ برتری تبریزی خواهد بود و در صورت ادامه روند منفی فوق گزارش کامل تری از مشکلات دورن باشگاهی این مجموعه برای اطلاع شهروندان و خوانندگان گرامی ارائه خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :