مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز سال ۹۵ را سال اولویت های فضای سبز در تبریز عنوان کرد.

به گزارش تبریزمن، محمدحسین حسن زاده دوشنبه در جلسه مشترک با مدیران فضای سبز مناطق شهرداری تبریز جهت آمادگی و برنامه ریزی برای استقابل از بهار ۹۵ گفت: بر اساس سیاست های شهرداری و شورای شهر اولویت کاری سال آینده مباحث زیباسازی شهری توسط فضاهای سبز است که این رویکرد در بودجه مناطق نیز مشهود است.

وی از کاشت حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار اصله درخت در بازه زمانی روز درختکاری تا خرداد سال آینده خبر داد و با اشاره به نوع گونه های در نظر گرفته شده برای این طرح افزود: اولویت ما کاشت گونه های مناسبی است و تاکید داریم در توسعه فضای سبز شهری تاج پوشش بزرگ که سایه انداز و قطعات بزرگ فضای سبز را نشان دهد، مدنظر قرار گیرد و بر همین اساس گونه هایی چون چنار و کبوده دارای ویژگی های مثبت جهت کاشت در منطقه هستند و در عین حال جلوگیری از کاشت گونه های حساس و ممنوع در منطقه نیز باید لحاظ شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز با بیان اینکه مدیران مناطق شهرداری باید از هم اکنون محل کاشت این نهاده های جدید را مشخص کنند، اظهار داشت: اولویت اصلی برای کاشت، داخل شهر، خیابان ها و رفوژ میانی است و پس از آن توسعه فضای سبز پارک ها مدنظر است و در این میان کاشت درختچه نیز از اولویت هاست به طوری که درختچه ها نیز در محل های گلکاری و جایگزینی برای چمن مدنظر باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :