به گزارش تبریزمن، اولین همایش حقوق دانشجویی با مشارکت موسسه بین المللی سفیران صلح استان ظهر امروز با حضور دکتر دبیری در دانشگاه پردیس برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :