به گزارش تبریزمن، عکس زیر اولین تصویر منتشر شده از ایان رمزی، در تمرین تراکتورسازی و در کنار دیگر بازیکنان تیم می باشد. بازیکن دورگه تراکتورسازی در این تصویر در ردیف اول و کنار کاردوسو مشخص است.

img.php


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :