جشنواره بزرگ خادمین شهر با هدف قدردانی از خدمات کارکنان و پرسنل زحمت کش شهرداری، ویژه پرسنل و خانواده های کارکنان این مجموعه برگزار می شود.

به گزارش تبریزمن، جشنواره آیینی، مذهبی، علمی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری خادمین شهر، با هدف شناسایی، معرفی و تجلیل از نخبگان و استعدادهای برتر در مجموعه شهرداری تبریز، برگزار می شود.

همچنین، بهره گیری از ظرفیت نخبگان و تخصص کارکنان و خانواده های پرسنل شهرداری در خدمات رسانی بهینه به شهروندان، به عنوان یکی دیگر از اهداف این جشنواره تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، کلیه کارکنان شهرداری در مناطق ۱۲گانه و سازمان ها و شرکت های تابعه، و خانواده های آنان، می توانند در صورت دارا بودن مقام و رتبه علمی، هنری یا ورزشی، با ارائه مدارک لازم و تکمیل فرم مخصوص، در این جشنواره شرکت کنند.

واجدین شرایط شرکت در این جشنواره، تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارند تا مدارک شخصی و اصل و کپی آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره، واقع در فرهنگسرای بزرگ الغدیر یا به معاونت های فرهنگی منطقه یا سازمان تابعه خود تحویل دهند.

داوری اثار  و اعلام نتایج نیز، تا نیمه اول خرداد ماه مشخص و اعلام خواهدشد و از نفرات برگزیده تقدیر به عمل خواهدآمد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :