اولین جلسه شورای شهر تبریز در سال ۹۵ برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چند رسانه ای: اولین جلسه شورای شهر تبریز در سال ۹۵ و با حضور ۱۸ عضو از ۲۱ عضو شورا در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :