به گزارش تبریزمن، بعد از انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز، این هفته اعضای کمیسیون های شورا نیز مورد رای گیری قرار گرفته و مشخص شدند. ضمن اینکه با تصویب اعضا، سه کمیسیون جدید به ۵ کمیسیون قبلی اضافه شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :