به گزارش تبریزمن، اولین موزه زیر آب اروپا در آب های جزیره لانزاروته، یکی از جزایر واقع در اقیانوس اطلس شروع به کار کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :