به همت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، اولین نشست تخصصی تربیت بدنی و بررسی ابعاد ایمنی و بهداشت در ورزش برگزار می شود.

به گزارش تبریزمن، اولین نشست تخصصی تربیت بدنی و بررسی ابعاد ایمنی و بهداشت در ورزش با هدف بررسی ایمنی و بهداشت در ورزش از جنبه های مختلفی چون ایمنی اماکن ورزشی، ورزش در کودکی و ابفاد ایمنی از دیدگاه بیومکانیکی، ایمنی و بهداشت روانی فارغ التحصیلان، ارگونومی محیط کار ، الزامات حقوقی توجه به ایمنی در ورزش و بهداشت محیط های ورزشی برگزار می شود.

گفتنی است که این نشست در دو بخش صبح و بعد از ظهر در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

photo_2016-05-19_21-19-44

برنامه بعد از ظهر به صورت تخصصی تر در زمینه ورزش با بررسی تاثیر ورزش بر متابولیسم سلولی، نقش مشاهده در یادگیری مهارتها، دیابت و ورزش و خودگفتاری و تاثیر آن بر ورزش ادامه خواهد داشت.

این نشست با همکاری دانشگاه تبریز، مدیریت امور فناوری دانشگاه تبریز و کمیته ایمنی و بهداشت و محیط زیست دانشگاه تبریز و با مساعدت سازمان ورزش شهرداری تبریز در روز شنبه اول خرداد ۹۵ برگزار خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :