به گزارش تبریزمن، اولین هم اندیشی بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران امروز در اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :