علی حمودی توانست در دقیقه ۴ بازی تیمشان برابر استقلال اهواز اولین گل هفته پانزدهم را به ثمر برساند.

به گزارش تبریزمن، علی حمودی توانست در دقیقه ۴ بازی تیمشان برابر استقلال اهواز سانتر فوق العاده سروش رفیعی را با ضربه سر به گل تبدیل کرد.

حمودی که کاپیتان امروز تراکتوری هاست سابقه بازی چندساله در استقلال اهواز را دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :