به گزارش تبریزمن، این روزها بازار نذری داغتر از روزهای دیگراست و تبریز نیز در این کار پسندیده مستثنی نیست، در خیابان دارایی تبریز ایستگاه صلواتی سیب زمینی و چای برپاشده بود که استقبال خوبی هم از این ایستگاه صلواتی به عمل آمد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :