بیلبور هایی در حوزه مسائل ترافیکی و لزوم رعایت قوانین و مقرات در شهر تهران نصب شده است که رعایت موارد ذکر شده در این تابلوها می تواند جان بسیاری از ما را نجات دهد.

به گزارش تبریزمن، این طرح ها بر روی بیلبوردها، عرشه های پل و پرتابل های شهری به منظور فرهنگ سازی در حوزه ترافیک در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)

این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)

این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)

این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)
این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)
این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)
این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)
این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)
این بیلبورد ها را حتما ببینید (+عکس)

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :