در این گزارش به تماشای پدید بارش شهابی پرسید در آسمان شب در نقاط مختلف جهان می نشینیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :