بازار میوه های تابستانی در تبریز داغ داغ است و این روزها مردم مشغول خرید میوه های مختلف و مورد نیاز خود از بازار تبریز هستند.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ قیمت میوه های تابستانی نیز در این ماه های اخیر رشد محسوسی نداشته و هم اکنون طالبی به قیمت کیلویی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، هندوانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان، گیلاس ۵۰۰۰ تومان، شفتالو ۳۰۰۰ تومان، سیب ۲۰۰۰ تومان، خربزه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ، آلبالو بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان خرید و فروش می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :