نظام الدین برزگری رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ایران از تحریریه “تبریزمن” بازدید کرد.

تبریزمن، سرویس عکس: نظام الدین برزگری رئیس سابق سازمان ملی استاندارد ایران و مشاور سابق معاون وزیر نفت و مشاور سابق معاون اجرایی دولت تدبیر و امید از تحریریه “تبریزمن” بازدید کرد و گفتگویی انجام داد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :