مدیر اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی از رایگان بودن موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی در روز جهانی گردشگری خبر داد.

به گزارش تبریزمن، محمدرضا کارگر با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای به همه‌ی موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کل کشور، اظهار کرد: بر این اساس ششم مهرماه امسال مصادف با روز جهانی گردشگری، همه‌ی موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی برای بازدید عموم رایگان هستند، اما گردشگران خارجی که با تور به بازدید موزه‌ها می‌آیند، هزینه‌ی مورد نظر  را باید پرداخت کنند، چون پیش از این پول بازدید از موزه‌ها را به تورهای خود پرداخت کرده‌اند.

وی  اما امکان حضور توریست خارجی به صورت تنها در موزه‌های کشور را  تقریبا صفر دانست و افزود: با این وجود و به طور سنتی موزه‌داران می‌دانند که اگر  گردشگر خارجی به صورت تنها از  موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی بازدید کنند، مطابق دیگر بازدیدکنندگان از وی هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :