به گزارش تبریزمن، سردار کریمیان فرمانده سپاه عاشورا  از کارخانه ماشین سازی تبریز بازدیده کرده و از بسیجیان نمونه این کارخانه تجلیل کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :