شهردار کلانشهر تبریز بطور سرزده از پروژه غیرهمسطح راه آهن بازدید و در جریان پیشرفت عملیات عمرانی قرار گرفت.

به گزارش تبریزمن، دکتر صادق نجفی با حضور سرزده در محل اجرای پروژه غیرهمسطح راه آهن در جریان مراحل اجرای کار و میزان پیشرفت پروژه قرار گرفت.

وی ضمن اظهار رضایت از روند اجرای پروژه بر لزوم بهره برداری در زمان مقرر تاکید کرد. شهردار تبریز همچنین در خصوص طرح های جدید بدنه ی میدان راه آهن دستورات لازم را صادر کرد.

قرار است برای نخستین بار، بدنه سازی یک میدان در کلانشهر تبریز با روش های جدید اجرایی شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :