به گزارش تبریزمن، آمار و اطلاعات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در آستانه افتتاح و بهره برداری از پروژه تصفیه خانه شیرابه پسماندهای شهری تبریز دکتر صادق نجفی شهردار تبریز ضمن بازدید  از این پروژه زیست محیطی و زیر ساخت های اساسی مرکز دفن مهندسی و بهداشتی که شامل عملیات گاز رسانی ، پروژه برق رسانی ، محوطه سازی ، جدول کشی و آبیاری جنگلکاری ۵۰ هکتاری محدوده مرکز دفن جدید و قدیم می باشد ، رهنودهای لازم را در راستای بهبود روند اجرایی پروژه ارایه و خواستار انجام اصلاحات لازم به منظور تکمیل پروژه جهت بهره برداری رسمی و همچنین تلاش برای سوق دادن اهداف سازمان به سمت کاهش دفن زباله شد.

شایان ذکر است در جریان این بازدید مهندس علیرضا اصغری توضیحات لازم را در خصوص پروژه تصفیه خانه شیرابه پسماندهای شهری تبریز و مرکز دفن مهندسی بهداشتی پسماندهای شهری تبریز ارایه نمود.Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :