مسئولان شهری و استانی تبریز از پروژه موزه قاجار بازدید کردند.

تبریزمن، سرویس عکس: جمعی از مسئولان استانی و شهری تبریز از موزه قاجار بازدید کردند و درجریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفتند.

محمدصادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار، صادق نجفی شهردار تبریز و شهرام دبیری رئیس شورای شهر نیز در این بازدید حضور داشتند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :