با توجه به استقرار سیستم مجوز حرفه ای در فوتبال کشور و در راستای ممیزی سالانه باشگاه ها جهت شرکت در لیگ قهرمانان آسیا  ۲ نفر از بازرسان کمیته صدور مجوز حرفه ای آسیا متشکل از ماهاجان واسدووان رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای AFC و اونگ چونگ هنگ بازرس مالی و حسابرس ارشد AFC   به ایران سفر کرده اند.

نمایندگان  AFC در روز اول مورخ ۲۶ شهریور ۹۴ بعد از جلسه افتتاحیه شروع به ممیزی مدارک تمامی باشگاه های لیگ برتر در کمیته صدور مجوز حرفه ای کرده و تمامی مدارک ارسال شده از سوی باشگاه ها به خصوص صورتهای مالی،بودجه پیشنهادی باشگاه ها ،اساسنامه و ماهیت حقوقی باشگاه ها را مورد ارزیابی و ممیزی قرار می دهند.

نمایندگان AFC امروز از باشگاه سایپا تهران بازدید داشتند. گفته می شود، برنامه بعدی آنها بازدید از باشگاه های گسترش فولاد و تراکتورسازی می باشد.

روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی در گفتگو با تبریزمن، این خبر را تأیید کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :