رئیس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی گفت: اعضای هیات های بازرسی می توانند در تمام مراحل از روند اجرایی انتخابات بازدید و بر حسن جریان انتخابات نظارت کنند.

به گزارش تبریزمن، علی نواداد در جلسه هیات های بازرسی انتخابات استان و شهرستان ها، افزود: وزارت کشور بر اساس قانون، مامور اجرا و حسن جریان انتخابات است و بر این اساس هیات های بازرسی انتخابات در این وزارتخانه و همه استان ها و شهرستان ها تشکیل می شود.
وی اظهار کرد: بازرسی از جریان انتخابات در کلیه مراحل و ارزیابی عملکرد عوامل اجرایی انتخابات مهم ترین وظایف هیات های بازرسی است.
نواداد گفت: تبلیغات پیش از موعد و ترفندهای تبلیغاتی کاندیداها، عملکرد دستگاه های دخیل در امر انتخابات، سوءاستفاده از امکانات دولتی و تخلفات عوامل اجرایی و دستگاه های دولتی را از جمله مواردی اعلام کرد که بازرسان باید آنها را گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: هیات های بازرسی انتخابات در ادوار گذشته به طور عمده در روز انتخابات مسئولیت داشتند، اما وظایفی که در انتخابات پیش رو بر عهده این هیات ها گذاشته شده از روز ثبت نام تا روز اعلام نتایج انتخابات را شامل می شود.
رئیس هیات بازرسی انتخابات استان با بیان این که هیات های بازرسی استان ها با پنج عضو تشکیل می شود، گفت: قانون اجازه داده تا در استان هایی که بیشتر از ۱۵ نماینده در مجلس دارند اعضای هیات بازرسی تا هفت نفر قابل افزایش باشد که بر این اساس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی با شش عضو تشکیل شده است.
وی همچنین از تشکیل هیات های بازرسی با سه عضو در تمام شهرستان های استان خبر داد و افزود: علاوه بر این برای هر صندوق یک بازرس و برای هر ۲۰ صندوق یک سربازرس توسط این هیات ها تعیین خواهد شد.
نواداد، کنترل جریان انتخابات در روز رای گیری، حصول اطمینان از انجام صحیح، دقیق و به موقع وظایف قانونی مجریان انتخابات و شناسایی بازرسان صندوق ها را از جمله مهم ترین وظایف هیات های بازرسی انتخابات شهرستان ها به شمار می رود.
وی، شرط اول موفقیت در انجام وظایف را آشنایی کامل به قوانین و مقررات دانست و از اعضای هیات های بازرسی انتخابات استان خواست بر تمام قوانین مربوط به انتخابات مسلط باشند.
نواداد به اعضای هیات های بازرسی توصیه کرد بازرس ها را از میان افرادی انتخاب کنند که هیچ گونه گرایشی به کاندیداها نداشته باشند و در روز رای گیری اجازه اعمال سلیقه در روند رای گیری را به هیچ کس ندهند.
وی همچنین از هیات های بازرسی انتخابات شهرستان ها خواست به صورت مستمر تحولات انتخاباتی حوزه های تحت ماموریت خود را به هیات بازرسی استان گزارش کنند.
رئیس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت بالای انتخابات اسفند ماه، خاطرنشان کرد: مشارکت حداکثری مردم اصل بسیار مهم و قابل توجه در انتخابات است و دست اندرکاران برگزاری انتخابات از نظر شرعی و ملی وظیفه دارند زمینه های این مهم را فراهم کنند.
عضو هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: مردم بر اساس اعتماد به مجریان انتخابات پای صندوق های رای می آیند، لذا وظیفه هیات های بازرسی در صیانت از آرای مردم بسیار مهم است.
محمدصادق پورمهدی همچنین بر آشنایی کامل بازرسان با قوانین و مقررات، رعایت اصل بی طرفی و پرهیز از ایجاد شائبه و گزارش به موقع تحولات انتخاباتی از سوی آنان تاکید کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :