به گزارش تبریزمن،در آستانه دویستمین سالگرد جنگ واترلو که به شکست ناپلئون بناپارت انجامید، گروهی از هنرمندان در بلژیک، اخرین پیروزی ناپلئون در نبرد لیگنی را بازسازی کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :