وزیر کشور گفت: بازشماری هنوز در تبریز تمام نشده است.

به گزارش تبریزمن، به نقل از مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به بحث بازشماری آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز اظهار داشت: بازشماری هنوز در تبریز تمام نشده است.

وی با بیان اینکه این حق افراد است که از روند اجرای کار شکایت داشته باشند عنوان کرد: این حق افراد بوده که از روند کار در زمینه اجرایی و هیئت نظارت شکایت داشته باشند.

وزیر کشور بیان داشت: در این راستا شورای نگهبان اقدام به بازشماری آرا می کند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه البته بحث بازشماری آرا تنها مختص به تبریز نبوده است عنوان کرد: ما شهرهایی بسیار زیادی در مرحله اول انتخابات داشتیم که کار بازشماری آرا در آنها صورت گرفت.

وی با بیان اینکه همچنین ما در مرحله دوم نیز این موضوع را داشتیم گفت: خوشبختانه در مرحله اول ما هیچ گونه مشکلی در بازشماری آرا نداشتیم.

وزیر کشور با بیان اینکه در مرحله دوم نیز هیچ جا مشکلی نداشته ایم گفت: در تبریز نیز کار بازشماری تمام می شود و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

رحمانی فضلی در این زمینه فصل الخطاب شورای نگهبان است گفت: البته در بازشماری هیئت های اجرایی و فرمانداری ها نیز هستند و نظارت کامل صورت خواهد گرفت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :