به گزارش تبریزمن، فردین عابدینی از بازیکنان بومی، تکنیکی و ارزشمند فعلی تراکتورسازان است که به دلیل مصدومیت امکان بازی برای او فراهم نیست.

با این حال بازیکن آینده دار سرخپوشان در حال حاضر زیر نظر پزشک تیم تمرینات اختصاصی خود را ادامه داده و رفته رفته به آمادگی کامل خود می رسد.

همانگونه که قبلا نیز گفته شده است، به نظر می رسد در حدود دو ماه دیگر شرایط آسیب دیدگی فردین عابدینی رفع شده و این بازیکن توان بازی کردن را پیدا کند. با توجه به اینکه عابدینی می تواند هم در پست هافبک کناری و هم مدافع کناری بازی کند، می تواند کمک بسیار خوبی برای کادرفنی تراکتور که باید تیم خود را در سه جبهه به میدان بفرستند، باشد.

IMG_2381

IMG_2395


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :