به گزارش تبریزمن، هواداران تراکتورسازی در دنیا بی نظیر هستند. این را می توان در هر بازی و حتی جلسه تمرینی که اثری از تراکتورسازی وجود دارد به عینه دید.

 مدت ها بود که در تمرینات تراکتورسازی، کمتر می دیدید که هواداران کم سن و سال، معلولین و کم توان جسمی در تمرینات حضور داشته باشند.

روز گذشته و در هوای بسیار سرد تبریز، بار دیگر هواداران پیر و جوان، سالم و عصا به دست و حتی معلول تراکتورسازی در کمپ اختصاصی حضور پیدا کردند تا نشان دهند در هر شرایطی یار و یاور تیم مورد علاقه خود خواهند بود.

IMG_2094 IMG_2158


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :