به گزارش تبریزمن، عضو شورای سازمان ورزش شهرداری تبریز گفت: درخواست به جای اهالی فوتبال تبریز برای بازی تیم ماشین سازی در لیگ دسته یک نگرش آگاهانه و عاقلانه ای بود.

دکتر علی اصغر کوشافر با اعلام این مطلب گفت: بنده به عنوان یکی از اعضای شورای سازمان ورزش از این ایده دفاع می کنم و خودم نیز یکی از امضاکنندگان این تصمیم بودم.

وی با اشاره به حساسیت مدیران ارشد استانی نسبت به سرنوشت تیم ماشین سازی تبریز گفت: آقای استاندار، فرماندار تبریز، مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی، رئیس هئیت فوتبال به همراه شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی به جد پیگیر مسائل مربوط به تیم ماشین سازی تبریز هستند که جا دارد از تمامی این عزیزان تشکر بنمایم.

بانی اولین مدرسه فوتبال به سبک جدید در ایران ادامه داد: با توجه به اینکه مصوبه شورای سازمان ورزش در خصوص بازی تیم ماشین سازی تبریز در دسته یک می باشد ضروری است تا این مصوبه هرچه زودتر اجرایی شود.

کوشافر با اشاره به اینکه تمامی فوتبالدوستان آرزو دارند این تیم همراه با تیم تراکتورسازی دوباره نمایندگان شایسته فوتبال تبریز در کشور باشند گفت: همچنانکه در اصفهان تیم های سپاهان و ذوب آهن دوقطبی سازنده و رقابت برانگیز فوتبالی را تشکیل داده اند، در تبریز نیز هیچ تیمی جز ماشین سازی و تراکتورسازی نمی تواند دو قطبی فوتبالی پدید آورد چون این دو تیم از لحاظ قدمت سابقه، و هوادار با همدیگر رقابتی قدیمی دارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه شهروندان و فوتبالدوستان منتظر شروع تمرینات و استارت ماشین سازی تبریز برای حضور قوی در لیگ دسته یک هستند گفت: باید تا زمان از دست نرفته و بازیکنان و مربیان قدر به تیم ها جذب نشده اند ماشین سازی استارت بزند تا با تیمی قوی پای در رقابتهای لیگ دسته یک بگذاریم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :