رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بافت های تاریخی هر شهر ظرافت، زیبایی و روح خلاق مردمی که سابق در آن شهر زندگی می کردند را به نمایش می گذارد.

به گزارش تبریزمن؛ دکتر شهرام دبیری در اولین نشست شهرداران مناطق‌ تاریخی‌ فرهنگی کشور در تبریز که به میزبانی منطقه تاریخی فرهنگی شهرداری کلانشهر تبریز برگزار شد افزود: این بافتها دارای ظرفیت های بالفعل و بالقوه اند که اگر به آنها رسیدگی نشود به مرور از دست خواهند رفت.

دکتر دبیری با اشاره به اینکه بافتهای تاریخی معرف وضعیت فرهنگی کشورها هستند اظهارداشت:موضوع بافت تاریخی تنها یک موضوع فرهنگی نیست و ابعاد اقتصادی و گردشگری را نیز در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به نوع معماری بافت های تاریخی دراقصی نقاط جهان تصریح کرد: در این نقاط که عموما هسته ی مرکزی را به خود اختصاص داده بجای استفاده از آسفالت از سنگ فرش استفاده می‌شود و عبور و مرور در این مکان ها مقررات خاص خود را دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز استفاده از پتانسیل های موجود در کشورمان را مهمترین فرصت برای جذب گردشگر دانست و گفت: مهمترین راهکارجذب گردشگر، آماده سازی زیرساخت های گردشگری کشور برای جذب گردشگر داخلی است.

وی افزود: با جذب گردشگران داخلی ومعرفی ایران به مردم ایران میتوانیم در گام بعدی گردشگران خارجی را به سمت کشورمان هدایت کنیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :