معاون استاندار آذربایجان شرقی گفت: در دوران پهلوی اول به نام کارهای توسعه ، عمران شهری و خیابان سازی بافت تاریخی شهرها بخصوص شهر تبریزبه هم زده شد.

به گزارش تبریزمن، محمد صادق پور مهدی در اولین نشست شهرداران و مدیران مناطق و تاریخی کشور اظهار داشت: در تمامی شهرهای تاریخی دنیا بافت قدیمی و تاریخی شهر را اصلاح می کنند و بر خلاف ما با کمترین تغییر در این بافت ها هویت و تاریخ منطقه را حفظ می کنند.

پور مهدی با تاکید بر اینکه در دنیا با بافت قدیمی و تاریخی شهرها مانند ما برخورد نکرده اند گفت: در ایران متاسفانه ما بافت تاریخی را با بافت فرسوده اشتباه گرفتیم و با خیابان کشی از وسط بافت های ارزشمند تاریخی و عدم برنامه ریزی مناسب بناها و بافت های ارزشمند تاریخی را به نابودی کشاندیم.

وی افزود: گذشته هر ملتی به آثار مکتوب ادبی، هنری، آثار و بناهای تاریخی که عریان ترین نمادهای یک ملت هستند نباید یک خانه تاریخی، یک مسجد، یک کاخ و اثر قدیمی در شهر از بین برود باید حواسمان باشد و اجازه ندهیم بناهای تاریخی از بین برود.

معاون فنی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید  بر برخورد آگاهانه و آینده نگرانه مسئولان با مجموعه ها و بافت های تاریخی شهر گفت:  تبریز جز اولین شهرهایی است که در سال ۱۳۷۴ محور تاریخی فرهنگی آن مطرح و تصویب شده است. باروی تبریز به همراه ۸ دروازه آن، محور تاریخی ۴۰۰ هکتاری تبریز را مشخصا معین می کند.

وی بااعلام اینکه قرار گرفتن این شهر در مسیر جاده ابریشم و ترکیب شهرسازی گذشته و تاریخی تبریز درسهای زیادی به ما می دهد افزود:  اگر می خواهیم محور تاریخی شهر را حفظ کنیم باید طرح و برنامه مشخصی داشته باشیم. لازم است مجموعه تاریخی را با تمام اجزا به صورت یکپارچه ببینیم و حفظ کنیم.

پور مهدی در پایان سخنانش اظهار داشت: بناها و مجموعه های تاریخی بدون مشارکت مردم حفظ نمی شوند تشکل های مردم نهاد باید شکل بگیرند و بر عملکرد های احتمالا مخرب بر بافت تاریخی، نظارت داشته و عکس العمل نشان دهند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :