به گزارش تبریزمن، همزمان با افزایش اعتراضات هواداران تراکتورسازی به مدیریت باشگاه و شعارهای دقیقه ۸۰ به بعد چند بازی اخیر برای استعفای عباسی، بالاخره مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی راه چاره را در فعال سازی دوباره کانون هواداران دانست.

طبق اخبار شنیده شده بالاخره مدیرکانون هواداران تراکتورسازی هم خودی نشان داد و بعد از ماه ها لیدرهای باشگاه را دور هم جمع کرد تا شاید بتواند میانجی لیدرها و آقای مدیرعامل باشد تا شاید بالاخره شعارهای حیا کن رها کن هواداران علیه مدیرعامل تراکتورسازان کاهش یابد.

گفته میشود در جلسه چند ساعته ای که در باشگاه تراکتورسازی و با حضور مدیر کانون هواداران!، لیدرها و مدیرعامل باشگاه برگزار شد صحبت هایی برای کنترل سکو ها و کاهش فشارها و شعارهای هواداران علیه مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی انجام شد تا روند شعارهای دقیقه ۸۰ به بعد هواداران در بازیهای خانگی و خارج از خانه کاهش یابد.

همچنین شنیده میشود که مدیران باشگاه تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا بتوانند موجی از محبوبیت سرمربی جدید در بین هواداران را به راه اندازند تا شاید بالاخره بتوانند شاهد یک بار تشویق ساده امیر قلعه نویی در تبریز باشند، اتفاقی که در چند هفته اخیر حتی با وجود برخی بردهای تراکتور هم رقم نخورده و انچنان که معلوم است هواداران به هیچ وقت از حضور فردی مثل قلعه نویی در تیمی که قبلا به هواداران میلیونی آن توهین کرده ندارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :