بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه پارسال معادل ۸٫۸ درصد است.

به گزارش تبریزمن، به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریورماه امسال به عدد ۲۴۷٫۱ رسید که نسبت به ماه پیش ۰٫۷ درصد افزایش یافت.

این شاخص در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه پارسال ۹٫۵ درصد رشد کرد.

بررسی این تغییر در شهریورماه نسبت به ماه پیش از آن بین ۱۲ گروه اصلی نشان می دهد که این شاخص فقط در دو گروه کاهش یافت و در گروه دخانیات ثابت ماند؛ بر این اساس در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها ۰٫۲ درصد و در گروه کالاها و خدمات متفرقه ۰٫۷ درصد کاهش تورم ثبت شد.

همچنین در گروه پوشاک و کفش ۰٫۵ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۱٫۱ درصد، اثاث، لوازم منزل و خدمات مورد نیاز خانه ۰٫۵ درصد، بهداشت و درمان ۱٫۷ درصد، حمل و نقل ۰٫۹ درصد، ارتباطات ۰٫۲ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۳٫۳ درصد، تحصیل ۰٫۴ درصد، رستوران و هتل ۰٫۵ درصد رشد تورم به ثبت رسید.

تغییر یک ساله منتهی به شهریورماه نیز حاکی از آن است که فقط در گروه ارتباطات کاهش ۰٫۱ درصدی تورم ثبت شد.

در گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها ۹٫۵ درصد، دخانیات ۱۱٫۹ درصد، پوشاک و کفش ۶٫۹ درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۹٫۱ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد نیاز خانه ۴٫۵ درصد، بهداشت و درمان ۱۸٫۱ درصد، حمل و نقل ۶٫۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۱۰٫۷ درصد، تحصیل ۲۱٫۷ درصد، رستوران و هتل ۸٫۶ درصد، و کالاها و خدمات متفرقه رشد تورم عدد ۱۰٫۲ درصد را نشان داد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :