معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم، حوزه میراث فرهنگی را حوزه ای فرابخشی دانست و گفت:این حوزه سه ضلع متصل به هم دارد که میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند و اهمیت آن امروزه بر همگان مشخص است زیرا بحث توریسم در اولویت کشورهای جهان قرار گرفته و دولت تدبیر و امید با کلید به میدان آمد نه با داس و شمشیر! لذا با تعامل و گفتگو می توان تمام مشکلات را با ضوابط و مقررات قانونی حل و فصل نمود.

به گزارش تبریزمن، محمدصادق پورمهدی افزود:این روند دولت یازدهم تداوم خواهد یافت تا با کلید تعامل – ابتدا برای خود و بعد برای سایر مدیران دستگاه های اجرایی – سرلوحه امور جاری استان قرار گیرد.

IMG_4890
وی اضافه کرد:اقتصاد ما به طور حتم با توجه به حوزه گردشگری به توسعه نایل می گردد و خوشبختانه ۶۲ مجموعه شهرداری های آذربایجان شرقی با درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی می توانند یاری گر مدیریت استان باشند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :