محمدباقر لطفی دیگر عضو علی البدل شورا هم با ذکر این نکته که خواست ما اینگونه نبود که بدین شکل وارد مجموعه شورای شهر تبریز شویم گفت:اما امیدوارم اقدامات مناسبی را در زمینه ترمیم جایگاه نهاد شورا در نزد شهروندان به انجام رسانیم.

به گزارش تبریزمن، وی افزود:مدیران پاک دست شهرداری باید از حالت کما خارج شده و با حمایت های جدی مسوولان به روحیه قابل قبول دست یابند.

لطفی کمبود هتل ها، ارتقای جایگاه مجموعه ربع رشیدی و غیره را از مواردی دانست که می تواند به جذب گردشگر کمک نماید و اضافه کرد:در مباحث گردشگری نیز به طور حتم باید اقدامات مناسبی انجام گیرد تا در سال ۲۰۱۸ جایگاه شهر اولین ها ارتقا یافته و پس از سپری شدن این موسم نیز، روند جذب توریست ها تداوم یابد.

شهرام صادق زاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :